Kill

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Kill är ett kommando och ett systemanrop som skickar en signal till en process eller processgrupp. En användare kan bara skicka signaler till sina egna processer, utom root som kan skicka till alla processer.

Kommandot

kill [-signal] [pid]

Signal är vilken signal som ska skickas. Default är -TERM, som ber processen att avsluta sig. Om processen inte dör kan man slå med -KILL (eller -9), som avslutar processen villkorslöst. Det finns dock tillfällen (t ex om processen hänger på ett systemanrop) då det inte heller hjälper (förren systemanropet returnerar).

Pid är Process ID för den process signalen ska skickas till.

Systemanropet

#include <sys/types.h>
#include <signal.h>

int kill(pid_t pid, int sig);
Personliga verktyg