Unix-liknande

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Unix-liknande åsyftar ofta operativsystem som i något avseende är kompatibla med eller liknar proprietära Unix, men inte har den nödvändiga certifieringen för att få kallas Unix. Exempel på sådana operativsystem är: Linux, Free-/Open-/NetBSD och Mac OS X.

Personliga verktyg