Patch

Från Unix.se, den fria unixresursen.

patch är ett verktyg skapat av Larry Wall som applicerar en patchfil (lista över skillnader, genererad av diff) på en eller flera filer.

En patch ("programfix") kan vara en eller flera diff:ar (som kan matas in i programmet patch) eller ett program som modifierar binärerna.

Personliga verktyg