Diff

Från Unix.se, den fria unixresursen.

diff är ett verktyg som skriver ut skillnaden mellan två filer. Denna lista över skillnader kallas för en diff, som ofta används som indata till programmet patch.

Personliga verktyg