Chsh

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Med hjälp av chsh kan man byta skal. I FreeBSD, NetBSD och OpenBSD är chsh en synonym till chpass.

För att rent praktiskt byta skal kan man göra såhär:

chsh -s /sökväg/till/skal användarnamn
Personliga verktyg