Common Lisp

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Common Lisp är ett programspråk i Lisp-familjen och ett försök att ena och standardisera de många lisp-dialekterna.

Mer eller mindre fria implementationer inkluderar SBCL, CMUCL och CLISP.

Se även

Externa länkar

Nybörjarmaterial

Mer avancerade resurser

Annat

Personliga verktyg