DBus

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Innehåll

Beskrivning

DBus är ett meddelandesystem för kommunikation mellan processer (Inter-Process Communication - IPC). Det är tänkt att användas för bättre integrering av skrivbordsmiljöer och dess applikationer samt kommunikation mellan skrivbordsmiljön och det underliggande operativsystemet, exempelvis för notifiering av nyinsatt hårdvara.

Grundläggande Koncept

All kommunikation sker mellan objekt och inte processer. Dessa identifieras genom en sökväg, t.ex. '/org/programnamn/foobar'. Ett objekt kan också skapa eller registrera callbacks hos en så kallad service (tjänst hädanefter).

Användning

Ett användningsområde skulle kunna vara i operativsystemets hotplugsystem. Detta skapar då en tjänst som skickar ut notifikationer när en nyinkopplad enhet upptäcks. Skrivbordsmiljön som har registrerat en callback för just denna händelse upptäcker detta och vidtar lämpliga åtgärder. Till exempel att genom HAL samla information om enheten och sedan montera eventuella filsystem eller starta ett konfigurationsprogram. Denna typ av arbete pågår just nu i udev, Linux Hotplug och Gnome under arbetsnamnet Project Utopia.

Kodexempel

För kodexemepel, se tills vidare HAL.

Externa Länkar

  • Säte på freedesktop (http://www.freedesktop.org/Software/dbus)
  • Tutorial (http://freedesktop.org/Software/dbus/doc/dbus-tutorial.html)
  • IBM-artikel (http://www-106.ibm.com/developerworks/linux/library/l-dbus.html)
Personliga verktyg