IPC

Från Unix.se, den fria unixresursen.

IPC, interprocess communication, kallas det när processer kommunicerar med varandra.

Olika IPC-varianter

Personliga verktyg