Socket

Från Unix.se, den fria unixresursen.

En socket är en "ändpunkt" för kommunikation mellan processer. Knutet till socket:ar finns ett programmeringsgränssnitt som har sitt ursprung i 4.2BSD (egentligen 4.1aBSD). Tidigare former av IPC hade varit begränsade så att kommunikationen bara kunde ske mellan processer på samma värd men med stöd för nätverk och socket:ar kunde nu processer på skilda maskiner kommunicera med varandra.

En socket kan vara "bunden" till ett namn, den har en typ och existerar i en kommunikationsdomän. Det finns fyra sorters socket:ar: stream, datagram, raw och sequenced. En uppsjö kommunikationsdomäner existerar, och de man vanligtvis stöter på i en Unix-miljö är Internet och Unix, som på grund av POSIX numer blivit känd som Local. Det namn som används för att referera till en socket beror på dess typ och domän.

Sockets smälter väl in i everything is a file-konceptet och systemanropen read(2), write(2) och close(2) fungerar som väntat, iallafall för anslutna sockets.

Personliga verktyg