DHCP

Från Unix.se, den fria unixresursen.

DHCP står för Dynamic Host Configuration Protocol.
DHCP servrar används i nätverk för att skicka nödvändig information till klienterna. Den information som skickas är oftats IP nummer, DNS adresser, gateway, värdnamn etc etc.
Men en DHCP server kan göra mer än så. T.ex. kan en DHCP server även skicka information om NTP servrar m.m. På så vis blir datorerna i nätverket automatiskt konfiguerade.

En annan fördel med att använda DHCP servrar är att man på så vis sparar IP nummer i närverk med begränsat utrymme. Man behöver således inte ge varje dator i nätverket ett eget IP nummer, vilket kan vara ganska onödigt om hälften av datorer är avstängda. Exempel på sådant användningsområde är hos din ISP.

Hur det hela fungerar är ganska enkelt. När klienten startas upp, skickar denna en broadcast över nätverket som frågar efter DHCP servern.
När DHCP servern har tagit emot denna broadcast skickar den sedan informationen tillbaka till klienten.

Personliga verktyg