IP

Från Unix.se, den fria unixresursen.

IP står för Internet Protocol och är som namnet antyder det underliggande protokollet för kommunikation på internet. En IP-adress är 32 bitar lång och skrivs vanligen ut i så kallat dotted decimal-format, det vill säga fyra grupper, en per byte, av decimalsiffror avskiljda med punkter.

Över IP kan man använda många olika protokoll, till exempel TCP, UDP eller ICMP.

IP går att överföra över olika fysiska medium, till exempel Ethernet och PPP.

Se även

Externa länkar

  • RFC791 (http://www.faqs.org/ftp/rfc/rfc791.txt)
Personliga verktyg