Protokoll

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ett protokoll är ett regelverk för hur data skall skickas. Exempel på protokoll är FTP-, IRC-, HTTP- och SSH-protokollet.

Personliga verktyg