FTP

Från Unix.se, den fria unixresursen.

File Transfer Protocol (FTP) är ett filöverföringsprotokoll med ursprung i RFC: 114 (daterad 16 april 1971). Det standardiserades av IETF i RFC: 959 från oktober 1985. I dag är FTP ett omodernt protokoll, huvudsakligen eftersom det skickar lösenord i klartext och inte fungerar bra med NAT. I stället finns protokoll som HTTP för anonym åtkomst till filer och SFTP för säker filöverföring, mha kryptering.

Även om vissa (med fog) anser att FTP är ett omodernt protokoll är det väldigt vanligt på privata servrar som används som mediaarkiv.

FTP-klienter med stöd för TLS

Personliga verktyg