UDP

Från Unix.se, den fria unixresursen.

UDP, User Datagram Protocol.

Till skillnad från TCP har UDP ingen funktion för att sända om paket ifall de har gått förlorade någonstans på vägen. Det används ofta när man ska strömma musik eller för spel p.g.a. att man får en något lägre latenstid.

Se även

Personliga verktyg