TCP

Från Unix.se, den fria unixresursen.

TCP, Transmission Control Protocol, är ett transportprotokoll som bl.a. ser till att segmenten sätts ihop i rätt ordning på mottagarsidan, samt att förlorade eller fördärvade paket skickas igen.

Se även IP.

Externa länkar

  • RFC793 (http://www.faqs.org/ftp/rfc/rfc793.txt)
  • TCP/IP FAQ (http://www.itprc.com/tcpipfaq/default.htm)
Personliga verktyg