Ethernet

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ethernet är en nätverksarkitektur. Det finns fyra olika kablar det kan överföras på, thicknet (även kallad AUI), thinnet (i folkmun BNC eller Coax), TP och fiber. Ursprungligen var överföringskapaciteten 10 megabit, men har sedan utvecklats vidare till först 100 megabit, 1000 megabit och slutligen 10 gigabit. Hastigheterna över 10 megabit finns bara till TP och fiber.

Det finns konverterare, sk. trancievrar, mellan de olika typerna av Ethernet, vilket är praktiskt om man har en gammal Unix-arbetsstation som bara har AUI-anslutning och vill ansluta sig till ett vanligt TP-nätverk.

Ursprungligen var alla paket på ett ethernet-nätverk 1500 bytes långa plus en header på 14 bytes. Headern består av en källadress och en måladress på 6 bytes vardera samt en två byte lång paketid, som indikerar vilket protokoll paketet innehåller (exempelvis IP eller ARP). När ethernet på 1000 megabit kom började dock detta utgöra en flaskhals, vilket gjorde att man började använda sk. jumboframes vilka kunde vara längre än 1500 bytes vardera.

Personliga verktyg