Datavetenskap

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Datavetenskap (eng. computer science) är ett vetenskapligt område som behandlar principer och metoder rörande framställning av programvara för datorer.

Termerna datalogi och datavetenskap används ofta ubytbart i allmänna fall, men inom området används ordet datalogi för att beteckna den del som är av matematisk-teorietisk natur. Datavetenskap handlar då mer om programvaruframställning.

Utbildningar

Citat

  • "Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes." -- Edsger Dijkstra

Externa Länkar

  • Vad är datavetenskap? (http://www.cs.chalmers.se/Cs/Grundutb/Kurser/d2ber/ExtraMaterial/vad_ar_datavetenskap.html)
Personliga verktyg