Datalogi

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Datalogi är läran om beräkningars utförande. Frågor som beräkningsbarhet, komplexitetsteori och algoritmlära ryms alla inom datalogin.

Personligheter

Några tongivande personligheter i datalogins historia är

Se även

Personliga verktyg