Digital Unix

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Digital Unix är Digitals UNIX-variant, numera kallad Tru64 UNIX.

Personliga verktyg