Tru64

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Tru64 är namnet HP använder för det Unix-system de fick på köpet vid fusionen med Compaq. Compaq i sin tur hade fått systemet då de köpte upp DEC, vilket då kallades Digital UNIX. Detta system var DEC:s huvudsakliga operativsystem för den egna arkitekturen Alpha, en av de tidigaste 64-bitsplattformarna.

Digital UNIX i sin tur var en vidareutveckling av OSF/1, ett samarbete mellan DEC, HP och IBM för att skapa ett Unix-system som kunde konkurrera med AT&T:s och SUN:s Unix-varianter.

En ovanlig aspekt av Tru64 är att systemet är byggt runt MACH-kärnan, kanske mest känd från NeXT-projektet och Apple:s nuvarande operativsystem Mac OS X.

För den som uppgraderade och behövde använda program från äldre plattformar så fanns det binäröversättare för program från SunOS 4/SPARC och Ultrix/MIPS. Med hjälp av dem kunde man köra program man inte hade källkod till på sin nya Alpha.

Externa länkar

Personliga verktyg