Alpha

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Processor

Alpha är en 64-bitars processorfamilj som utvecklades av Digital (numera HP). När den kom i början av 1990-talet var den snabbast på marknaden. Den var också den första 64-bitarsprocessorn som tog sig över 1 GHz. Numera kan den inte mäta sig mot x86-processorer, men mot andra 64-bitarsprocessorer står den sig bra. Det har nu gått så långt att projektet till slut ska läggas ned till fördel för Itanium. Ännu säljs dock Alpha-baserade datorer och de kommer att ges användarstöd i ett par år framöver.

Processorn sitter både i Alphaservrar, kraftfulla system som kan ha upp till 64 CPU:er, och Alphastationer, som mer riktar sig till enskilda användare för till exempel olika grafiska arbetsuppgifter.

Datorerna konstruerades för att köra Tru64 (tidigare Digital Unix/DEC OSF/1), OpenVMS och Windows NT, men numera finns det även gott om andra trevliga, fria alternativ.

Externa länkar

Mjukvara

Alpha är även en populär benämning på mjukvara som för första gången släpps för testning och är långt ifrån färdig. Kommer från första bokstaven i det grekiska alfabetet. Efter en alpha brukar även en beta vara vanlig.

Hämtad från "http:///Alpha"
Personliga verktyg