DEC

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ursprungligen DEC, akronym för Digital Equipment Corporation, men deras logo var Digital. Köptes senare upp av Compaq som i sin tur köptes upp av HP.

Var ett tag ett enormt företag med över hundratusen anställda, och var världens näst största dataföretag. Under deras bästa år sålde de för 14 miljarder dollar. Tyvärr ansåg många att ledningen var dålig och produkter marknadsfördes dåligt, vilket medförde att företaget till slut förde en tynande tillvaro, och blev uppköpt.

Utvecklade många anrika datorer: t.ex. PDP-8, PDP-11, VAX och Alpha.

Externa länkar

  • DEC is dead, long live DEC (ISBN 1576753050): bok som beskriver DECs uppgång och fall.
Personliga verktyg