VAX

Från Unix.se, den fria unixresursen.

VAX är en maskinarkitektur som finns både i stora servrar med flera processorer och små desktopmaskiner. Utvecklades av DEC och kan köra OpenVMS eller Ultrix. Den är utpräglat CISC med processorer som har instruktioner för många funktioner i högnivåspråk, som att stoppa in saker i en lista. Tillverkas inte längre.

Det var också väldigt vanligt att man körde BSD på VAX, tex 4.2BSD. En av buggarna som den första Internet-masken använde var en buffer overflow i fingerd till BSD på VAX.

Personliga verktyg