OpenVMS

Från Unix.se, den fria unixresursen.

OpenVMS är ett operativsystem utvecklat av DEC (numera HP) och körs på maskiner av typen VAX, Alpha och Itanium. Dess historia härstammar från början av 1980-talet. OpenVMS hette från början enbart VMS, men bytte namn för att indikera att det stödde öppna standarder som POSIX - det har alltså inget med öppen källkod att göra.

Det anses vara mycket stabilt och säkert, varför det ofta används på ställen där mycket god tillförlitlighet behövs, inom t.ex. industrin och banker. Vill man ha extra hög stabilitet kan man använda sig av OpenVMS klusterfunktion. Den är väldigt bra, mycket bättre än den Tru64 har, som generellt anses ha den bästa klusterfunktionen av alla Unixar. Man kan blanda både Alpha och VAX i sitt kluster, och för att klustret aldrig nånsin ska behöva gå ner kan man tom uppgradera till en nyare version av operativsystemet under drift. Det fungerar genom att en efter en av datorerna automatiskt uppgraderas och startar om.

För en person som är van vid Unix kan OpenVMS te sig obegripligt. Vad sägs t.ex. om kommandot set def sys$sysroot:[sysexe] som byter katalog till sysexe på disken sys$sysroot. Efter en tids användande brukar dock dimman lätta och man se de bra sakerna.

HP håller på att försöka fasa ut de gamla plattformarna VAX och Alpha, men detta kommer antagligen att bli mycket svårt då det fortfarande finns många installationer där man absolut inte vill ändra något i onödan.

Den nyaste versionen är 8.3 för Itanium och Alpha. Det är osäkert om VAX kommer få någon senare version än 7.3.

Externa länkar

Personliga verktyg