OSF/1

Från Unix.se, den fria unixresursen.

OSF/1 var ett samarbete mellan några företag om att standardisera en unix för att bekämpa System V. Efter ett tag gick de inblandade företagen skilda vägar. Digital döpte då om OSF/1 till Digital Unix, och senare till Tru64.

Det utvecklades från början till både till DECstation och Alpha, men endast Alpha versionen såldes till allmänheten. Man kan se arvet från OSF/1 i Tru64 än idag i licenskoderna man skriver in under namnet OSF.

Personliga verktyg