System V

Från Unix.se, den fria unixresursen.

System V, SVR, eller kanske mer vanligt SysV, är AT&T:s vidarutveckling av en av deras egna och första Unixsystem, System III. SysV kom i flera versioner, där nummer 3 och 4 blev de mest lyckade och populära.

Nu för tiden märker vi mest av SysV genom initsystemet som de införde, med bla. trädstrukturer som /etc/init.d/, samt via Solaris, SCO UnixWare och SCO OpenServer, där de förra baseras på version 4 och det senare på version 3.

Personliga verktyg