Init

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Init är den första processen som startas i ett UNIX-system och den får därför Process ID (PID) 1. Från Init startas sedan i sin tur nya processer. Eftersom Init är alla processers moderprocess så får alla föräldralösa barnprocesser istället Init som förälderprocess.

Personliga verktyg