Fri

Från Unix.se, den fria unixresursen.

På engelska finns det två sorters free: "free as in beer" och "free as in freedom". På svenska menas med ordet fri det senare; att ett program är fritt betyder inte nödvändigtvis att det dessutom är gratis, utan snarare att det är fritt att använda det och dess källkod efter mer eller mindre eget behag.

Ett bra exempel på det är GPL - vilket anses vara en fri licens - som inför restriktioner på vad man får göra med ett programs källkod. Detta för att bevara den s.k. friheten. Jämför gärna med BSDL som intar en något annorlunda position om vad frihet innebär, och för vem.

Personliga verktyg