Windows NT

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Arbetet med Windows NT påbörjades under sena 80-talet, i ett samarbete mellan Microsoft och IBM, och skulle från början bli OS/2 3.0.

Innan arbetet var helt klart bestämde sig Microsoft för att utöka systemet med deras egna Windows API, något som skapade en spänning mellan företagen, vilket slutade med att Microsoft och IBM gick skilda vägar.

Skillnaden mellan tidigare Windows-versioner var att NT inte var grundat på någon tidigare version av MS-DOS, utan var skrivet helt från scratch, därav namnet Windows NT (New Technology).

Windows NT var det första system att använda Unicode internt, och kärnan var från början en mikrokärna, även om allt fler funktioner byggdes in för att höja prestandan.

Personliga verktyg