Direct Connect

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Direct Connect (DC) är namnet på ett populärt fildelningsprotokoll samt den ursprungliga klienten för detta. En DC-klient ansluter till en s.k. hub, vilken är en server som hjälper till med filsökningar och tillhandahåller chat mellan användarna. Det finns en stor mängd olika hubbar, varav många är specialiserade. För att få ansluta ställs det ofta krav på mängden utdelade filer och bandbredd. Att starta en egen hub är enkelt.

Klienter

  • NeoModus DC (http://www.neo-modus.com/) - ursprungsklienten. Endast för Windows och Mac OS X.
  • DC++ (http://dcplusplus.sourceforge.net/) - fri alternativ klient som många andra byggt vidare på. Endast för Windows.
  • Valknut (http://dcgui.berlios.de/) - multiplattformsklient, kallas även dcgui-qt.
  • Linux DC++ (http://linuxdcpp.berlios.de/articles.php?um=index) - ett försök att porta DC++ från Windows till Linux. Klienten är fortfarande i betastadiet.
  • DCTC (http://ac2i.homelinux.com/dctc/) - textklient.
  • LDCC (http://www.softservice.com.pl/ldcc/) - textbaserad frontend till DCTC.

Servrar

Personliga verktyg