Fd

Från Unix.se, den fria unixresursen.

En fd (eng. file descriptor) är ett index i processens tabell över öppna filer. Av denna beskrivning borde det framgå att en fd är ett litet (antalet öppna filer är begränsat) och ickenegativt heltal. Som du kan läsa i artikeln om filer så är begreppet fil central i Unix. Så fort kärnan öppnar eller skapar en fil, må det vara en fil på disk, en pipe, socket, device eller vad som helst så returneras en fd till processesn. Denna fd används sen av processen för att referera till den öppna filen.

Personliga verktyg