Fink

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Fink är ett projekt som portar populär Unixmjukvara till Mac OS X och sedan distribuerar det mha. deras egna pakethanteringsystem (som i mycket bygger på Debians verktyg). Se mer på http://fink.sourceforge.net.

Personliga verktyg