Debian

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Med Debian menar man vanligtvis Debian GNU/Linux som är en Linuxdistribution. Debian-projektet utvecklar dock parallellt s.k. portar, där man har ersatt Linuxkärnan med Hurd- (läs mer här (http://www.debian.org/ports/hurd/)), FreeBSD- eller NetBSD-kärnan. De två senare går att läsa mer om på Debian GNU/BSD.

Inom projektet är man väldigt noggrann med att all programvara ska vara stabil innan man släpper den. Det gör att de program som räknas som stabila inom andra projekt ofta räknas som instabila av Debian. Som ett resultat av detta när en ny version av Debian släpps är programmen som följer med ofta något äldre jämfört med andra distributioner. Fördelen med detta är att system byggda på Debian blir extremt stabila och säkra, vilket gör att de passar som servrar och liknande. Nackdelen är att man inte alltid får med de senaste funktionerna. Det åtgärdas förstås lätt av att man kör en version från något utav utvecklingsträden (unstable som är mest cutting edge, eller testing).

Debian har länge haft ett pakethanteringssystem, APT, som är vida känt och respekterat. Flertalet andra system har t.o.m. anammat det.

Till skillnad från de flesta Linux-distributioner, som utvecklas av företag, utvecklas Debian av frivilliga.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg