Paket

Från Unix.se, den fria unixresursen.

(Omdirigerad från Pakethanteringssystem)

Ett paket är en "ihopklumpning" av vald data till en fil, ett paket. Detta görs oftast av binärdata för att administratörer skall slippa kompilera och istället snabbt kunna vara uppe och snurra med installationen.

Paket brukar även användas vid utskjutning av programvara i större organisationer. Detta innebär att man instället för att installera en programvara på 100 olika maskiner skjuter ut installationspaketet och låter det automatiskt installeras på samtliga maskiner.

Paketets innehåll utöver datat varierar mellan olika paketstandarder. Generellt innehåller det även ytterligare information om just paketet, och relationer till andra paket. Vanlig ytterligare information är exempelvis paketnamn, version, pakettyp, beroenden, konflikter, checksummor, beskrivningar mm.

Pakethanteringssystem

Kraften med paketering och pakethanteringssystem kan enkelt illustreras. Kommandot apt-get install apache i Debian gör att pakethanteraren går ut mot förvald paketkälla (eng repository) och hämtar hem paketet, verifierar checksumman, beroenden, och installerar paketet med förslagen standardkonfiguration. Detta innebär att man med med enbart en kort kommandorad kan få t.ex. en Apache webbserver uppe och snurra. Installation, konfiguration, uppdatering och borttagning av mjukvara förenklas avsevärt. Sedan kan förstås kvalitén och graden av kompetens mellan de olika systemen variera.

De vanligaste paketsystemen är nog i vilket fall som helst

Personliga verktyg