Ports

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ports är ett pakethanteringssystem baserat på make-filer som används i FreeBSD och OpenBSD. Paketen i ports laddas inte ner som färdiga binärer utan i form av källkod som kompileras och anpassas efter det egna systemet. Förkompilerade paket kallas packages. För att installera packages används exempelvis kommandot pkg_add -r foo. Paketet kommer då automatiskt att hämtas hem från lämplig server. Självklart går det att installera från även andra källor.

Packages och ports är tätt integrerade; för att visa information om vad som är installerat kan pkg_info användas. Det finns även en mängd andra pkg-verktyg.

För att uppdatera sina ports finns programmet portupgrade, vilket kan installeras via /usr/ports/sysutils/portupgrade. En guide om portupgrade finns här (http://www.freebsddiary.org/portupgrade.php).

Motsvarigheten i NetBSD heter pkgsrc, som även kan användas i FreeBSD, OpenBSD, m.fl.

Personliga verktyg