Slackware

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Slackware Linux är den äldsta Linuxdistributionen som fortfarande aktivt utvecklas. Målet har alltid varit att vara den mest "Unix-lika" distributionen; inga grafiska konfigurationsverktyg, initskript i BSD-stil (till skillnad från de flesta andra distributioners System V-initskript) och ett enkelt pakethanteringssystem som inte tar hänsyn till beroenden (eng. dependencies). Somliga menar att nybörjare lär sig mer om de använder Slackware då de blir tvungna att göra mycket "för hand", istället för att överlåta arbetet till automatiserade program. De som föredrar Slackware tenderar generellt att vara mer erfarna användare.

Slackware följer i stort filosofin KISS ("Keep It Simple, Stupid"), men detta gäller systemets uppbyggnad och inte i första hand enkelheten att använda det. Filosofin yttrar sig också i att program som ingår i distributionen i regel inte är modifierade - programmen är som utvecklaren av programmet hade tänkt sig att det skall vara. Ett slackwarepaket (.tgz) är oftast resultatet av ett simpelt configure, make och make install av källkoden.

Slackware är även en tämligen uppdaterad distribution där mycket av det senaste ingår. Av säkerhetsskäl används dock något äldre (men uppdaterade) versioner av vissa paket, t.ex. kärnan (att installera en nyare kärna är dock ett alternativ vid installationen). Slackware anses i allmänhet vara en mycket säker och stabil distribution, lika lämpad för skrivbordet som för servern. Mycket av denna säkerhet ligger i att få tjänster är igång som standard plus att det som sagt råder en viss "konservatism" vad gäller de säkerhetskritiska delarna.

Installationen sker endast i textläge, men är ändock högt automatiserad och tämligen nybörjarvänlig. En nyinstallation kan göras på mycket kort tid, men man bör ha kunskap i hur man partitionerar hårddisken. Efter installationen är det mycket som måste konfigureras. Slackware erbjuder - på gott och ont - inte många verktyg för detta, fördelen är att det ger god kontroll över, och kunskap i, hur saker och ting fungerar. De flesta konfigurationsfilerna är rikligt kommenterade.

Slackwares ledare och huvudutvecklare har sedan den första versionen, som släpptes den 17 juli 1993 [1] (http://www.slackware.com/announce/1.0.php), varit Patrick Volkerding.

Nuvarande version: Slackware 11.0.

Externa länkar

Pakethantering

Mer avancerade pakethanteringsprogram med beroendekontroll anpassade för Slackware:

  • Swaret (http://swaret.sourceforge.net/index.php) (SlackWARE Tool). Pakethantering med beroendekontroll, sökfunktioner, automatisk nedladdning från web-arkiv och ftp-speglingar m.m.
  • Slapt-get (http://software.jaos.org/#slapt-get) (Slackware apt-get) Debians apt-get anpassad till Slackware.

Svenska FTP-speglingar

Härifrån kan du ladda ner Slackware och hitta uppdateringar.

  • sunet.se (ftp://ftp.sunet.se/pub/Linux/distributions/slackware)
  • pudas.net (ftp://mirror.pudas.net/slackware)
Personliga verktyg