Apt-get

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Apt-get är ett av kommandona som berörs av Debians APT-koncept (Advanced Package Tool).

De vanligaste kommandona man använder tillsammans med apt-get är:

  • apt-get update   -   som uppdaterar listan med möjliga paket och dess versioner
  • apt-get upgrade   -   som uppgraderar de installerade paketen till senaste versionen
  • apt-get install <paketnamn>   -   som installerar paketet man önskat.
  • apt-get clean   -   rensar upp cachade paket

När man installerar paket med apt-get install <paketnamn> och det önskade paketet kräver att andra paket redan finns installerade, så kommer användaren informeras om detta och få frågan om även dessa automatiskt skall installeras. Ofta kommer även förslag på andra paket som som kan installeras för mer funktionalitet.

Se även dpkg för mer information om pakethantering i Debian.

Personliga verktyg