Dpkg

Från Unix.se, den fria unixresursen.

dpkg, Debian Package Manager, "a medium-level package manager for Debian".

dpkg är ett pakethanteringsverktyg som främst används för att hantera paket i det lokala systemet och arbetar ej över nätverket såsom APT:s apt-get gör. dpkg skall dock ej ses som en konkurrent till vare sig apt-get eller dselect, dessa tre verktyg kompletterar varandra mycket bra.

De vanligaste kommandona som brukar användas tillsammans med dpkg är

  • dpkg -i | --install <paket> - installerar ett paket
  • dpkg -r | --remove | -P | --purge <paket> - tar bort ett installerat paket ur systemet
  • dpkg -l | --list - listar installerade paket (behändigt att bearbeta med grep)
Personliga verktyg