Dselect

Från Unix.se, den fria unixresursen.

dselect är en front-end till dpkg. Det använder sig av ett grafiskt (curses-baserat) gränssnitt och erbjuder enkel administration av paket i Debian. Paket kan installeras, tas bort, och uppgraderas. Man kan även lösa konflikter och hantera beroenden.

dpkg kan precis som apt-get arbeta mot flera olika repositories, och även på olika medier såsom CD-ROM, lokala filsystem, eller Internet.

Vill man modifera standarduppträdandet av dselect kan man starta det med olika optioner för att exempelvis förändra färger, eller debugging. Alternativt editera /etc/dpkg/linuxman:dselect.cfg.

Användningen av dselect är mycket av en smaksak. Vissa gillar och känner sig trygga med det, medan andra föredrar den snabbare men något mindre användarvänliga varianten att hantera det med dpkg och apt-get. Inget av fallen är fel, utan som sagt helt och hållet en smaksak.

Personliga verktyg