Skrivbord

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Skrivbord är den arbetsyta som täcker hela skärmen i en grafisk miljö (GUI) innan några andra program har öppnats. Skrivbordet är startpunkten i en grafisk arbetsmiljö och program som startas syns normalt sett i ett fönster någonstans på skrivbordet. I en skrivbordsmiljö så ligger ikonerna synliga på skrivbordet. Det är vanligt att användare villl ha en egen bakgrundsbild på skrivbordet, för att göra arbetsmiljön lite mer personlig.

Personliga verktyg