Debian GNU/Linux

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Debian GNU/Linux är en Linuxdistribution som använder sig utav binärpaket i kombination med ett verktyg, kallat apt-get, som automatiskt laddar ned paketen man vill installera (och även reder ut beroendekedjor automatiskt).

Debian är en bra distribution för såväl nybörjaren som den lite mer vane användaren.

Det finns en mängd distributioner som är baserade på Debian GNU/Linux, bland andra:

Se även

Personliga verktyg