Freax

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Freax var det namn Linus Torvalds ursprungligen kallade projektet som senare skulle bli känt som Linux. När Linus släppte version 0.02 av Freax döpte Ari Lemke om FTP-katalogen till "Linux" eftersom han inte gillade namnet Freax. Linus tyckte att namnet passade bättre, trots att han tyckte att det var lite egoistiskt, och i och med version 0.03 var det officiella namnet Linux.

Personliga verktyg