Funktion

Från Unix.se, den fria unixresursen.

I programmeringssammanhang är en funktion detsamma som inom matematiken - en svart låda som tar n antal värden som argument och returnerar (vanligtvis) ett, eller flera, värden.

I de flesta programspråk kan en funktion också ha sidoeffekter (funktionen printf i C skriver till exempel ut saker på stdout).

En funktion som inte ger något returvärde kallas ofta procedur eller subrutin.

En funktion i ett objekt i objektorienterade språk kallas metod.

Personliga verktyg