Objektorientering

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Objektorientering är en modell för programmering.

Om man programmerar objektorienterat fokuserar man på vilka olika delar system är uppbyggt av och hur dessa kommunicerar med varandra, till skillnad från i imperativ programmering, där programmet är en lista över detaljer som ska genomföras i ordning.

Några programspråk med stöd för objektorientering är:

Citat

  • "I invented the term Object-Oriented, and I can tell you I did not have C++ in mind." -- Alan Kay
Personliga verktyg