Simula

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Simula utvecklades i Norge av Ole Johan Dahl och Kristen Nygaard mellan 1962 och 1967 och anses vara det första objektorienterade programspråket.

En som arbetat mycket med Simula i Sverige är Göran Fries (http://www.cs.lth.se/home/Goran_Fries/) vid Institutionen för Datavetenskap, Lund Universitet. Enligt egen utsago var lundaimplementationen snabbare än norrmännens egna. Språket lär ha använts länge som undervisningsspråk på bl.a. Lunds Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Även dansken Bjarne Stroustrup lär ha lärt sig Simula när han studerade. Legenden säger att det var detta som kom att influera honom när han, efter att ha arbetat mycket med C, vid Bell Labs fick fria händer att skapa ett nytt språk, ett bättre C.

Idag är Simula nog att betrakta som tämligen dött.

Personliga verktyg