Java

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Java är ett objektorienterat plattformsoberoende programspråk utvecklat av Sun.

Citat

Externa Länkar

Personliga verktyg