GNU/Linux

Från Unix.se, den fria unixresursen.

GNU/Linux är det namn som FSF och GNU vill att folk skall använda istället för det som i folkmun ofta enbart benämns Linux.

Anledningen till detta är bland annat för att Linux kompileras med hjälp av gcc (GNU-projektets kompilator), samt all annan GNU-mjukvara som ändå utgör dagens Linuxsystem. Dessvärre är nog många av användarna omedvetna om hur stor roll GNU och FSF spelar och hur mycket de har bidragit.

Personliga verktyg