GroupWise

Från Unix.se, den fria unixresursen.

GroupWise är en svit "samarbetsprogram" från Novell med mail, kalender, schemaläggning och direktmeddelanden (GWIM). GroupWise har Windows-klient linksom cross-platformklient för Linux och Mac OS X. Dessutom kan du köra Outlook i Windows som mailklient mot en GroupWise-server även om du då kan drabbas av illasinnad kod. Servern kan själklart driftsättas på Linux. Officiellt serverstöd finns för bl.a. SUSE LINUX, Windows, Mac OS X och NetWare. GroupWise finns med i Novell Linux Small Business Suite.

Externa länkar

Länkar för utvecklare

Personliga verktyg