Gubb-C

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Definition

Gubb-C är namnet på en viss programmeringsstil för programmeringsspråket C. Gubb-C innebär ofta att man använder obegriplig syntax i kombination med obskyra bitwise-operatorer och inkrementatorer på en endaste kodrad. Gubb-C produceras nästan uteslutande av Unixskägg, alternativt finniga datornördar som tror att de kan optimera kod bättre än en kompilator, när den i själva verket bara försvårar för någon annan utan Unixskägg att förstå vad som koden avser göra.

Exempel

En bra källa för Gubb-C är Linux-kärnan där följande exempel är hämtat ur:

    if (cpu_is_ixp46x() && irq >= 32)
        *IXP4XX_ICMR2 &= ~(1 << (irq - 32));
    else
        *IXP4XX_ICMR &= ~(1 << irq);


Tysk Gubb-C

Tysk Gubb-C är företrädelsevis kod med Gubb-C egenskaper men som producerats på tysk mark, alternativt av en tysk person (på godtycklig mark). Här finns dock inga krav på Unixskägg.

Personliga verktyg