Guido van Rossum

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Guido van Rossum är utvecklare och BDFL för programspråket Python.

Personliga verktyg